Category Archives: สำหรับผู้ป่วย

You are here:

กระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยสูงอายุ

content_knee5

กระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยสูงอายุ ความชุกและความสำคัญของกระดูกสะโพกหักจากภาวะกระดูกพรุน อัตราการตายใน 1 ปีของผู้ป่วยกระดูกหักระหว่างปุ่มกระดูกโทรแคนเตอร์ intertrochanter อยู่ที่ 10-30%5 ซึ่งสูงกว่าผู้ป่วยที่มีกระดูกหักบริเวณคอกระดูกฟีเมอร์ (femoral neck) ซึ่งมีอัตราการตายใน 1 ปีอยู่ที่ 10%6-7เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มแรกมักพบในที่มีอายุสูงกว่า และ มีโรคร่วมมากกว่า มีผู้ป่วยเพียงหนึ่งในสามเท่านั้น ที่สามารถกลับสู่สภาพเดิมของผู้ป่วยก่อนเกิดกระดูกหักได้8 ผู้หญิงมีผลการรักษาที่ไม่ดีเท่าผู้ชาย และครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการเดินได้ด้วยตนเอง ในผู้ป่วยที่มีกระดูกต้นขาหักบริเวณสะโพกจากภาวะกระดูกพรุนแล้ว จะมีความเสี่ยงต่อการหักซ้ำของกระดูกในตำแหน่งอื่นสูงกว่าปกติ 3 เท่า11 เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่เคยมีกระดูกหักภายใน 1 ปีแรกภายหลังกระดูกหัก จะมีมวลกระดูกลดลง 4.5% ที่กระดูกต้นขาด้านตรงข้าม และ 2.5% ที่กระดูกสันหลังส่วนเอว10 การเกิดกระดูกหักซ้ำอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากการเกิดกระดูกหักครั้งแรกซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดทุพพลภาพ การเสียชีวิต และ ค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะกระดูกหักเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนนั้น แพทย์ไม่เพียงรักษาภาวะกระดูกหักอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องให้ความสนใจกับภาวะกระดูกพรุนของผู้ป่วย และ ให้การป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดกระดูกหักซ้ำ ภาวะกระดูกหักบริเวณสะโพก มักพบร่วมกับการขาดวิตามินดี (serum vitamin D <30 ng/mL) รวมถึงกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำให้มีโอกาสล้มได้มากขึ้น จากการทรงตัวไม่ดี12 การซักประวัติเพื่อการวินิจฉัยกระดูกหักบริเวณสะโพกจากภาวะกระดูกพรุน ผู้ป่วยกระดูกหักบริเวณคอกระดูกฟีเมอร์…

ปวดเข่า ฉีดยาเข้าข้อ อันตรายหรือปลอดภัย?

thaiknee_knee

หมอโดมชวนคุย คุยเรื่อง ปวดเข่า ฉีดยาเข้าข้อ อันตรายหรือปลอดภัย? คุยกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “โอยปวดเข่า” โรคสุดฮิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เมื่อความเสื่อมของร่างกายมาเยือน แทบจะหลีกเลี่ยงข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่าหรือเจ็บเข่า ไม่ได้เลย วันนี้หมอโดมเลยขอพาท่านผู้อ่านไปคุยกับคุณหมอณัฐพล ธรรมโชติ กันค่ะ คุณหมอคะ การปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม สาเหตุเกิดจากอะไร เกิดกับทุกคนหรือไม่ ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อเข่า สาเหตุเกิดจากอายุ ที่มากขึ้น น้ำหนักตัวมาก เคยใช้งานข้อเข่าอย่างหนัก เช่น วิ่งมาก ทำงานยกของหนัก เป็นต้น เคยได้รับ อุบัติเหตุ บริเวณข้อเข่า หรือเข่าติดเชื้อมาก่อน ดังนั้นโดยทั่วไป เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ก็มีโอกาสเป็นโรค ข้อเข่าเสื่อม เหมือนรถยนต์ที่ใช้มานาน ยางก็สึกหรอ ใช้มากก็สึกเร็วครับ ดังนั้นข้อเข่าเสื่อมเร็วหรือช้าก็ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงดังข้างต้นครับ แล้วมีวิธีรักษาหรือไม่คะ การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคครับ ในกรณีที่เป็นน้อยๆ เราก็รักษาโดยการปรับเปลี่ยน กิจวัตรประจำวัน ได้แก่ การลดน้ำหนัก…

การควบคุมความเจ็บปวดในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

content-knee1

การควบคุมความเจ็บปวดในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total knee arthroplasty; TKA) เป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดที่มีความรุนแรงมาก ในปัจจุปันคนสูงอายุมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ การผ่าตัดก็มีแนวโน้มสูงขึ้นมากเช่นกัน เป้าหมายหลักของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม คือ ลดอาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อม ให้เข่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ความพึงพอใจภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมีเพียง 81% เปรียบเทียบกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่สูงถึง 90% ตัวบ่งชี้สำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยไม่พึงพอใจ ประกอบด้วย  ผลการผ่าตัดไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย การใช้งานเข่าได้ดี (ค่า WOMAC ต่ำ) อาการปวดเข่าก่อนการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมานอนโรงพยาบาลอีกครั้ง   ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หนึ่งในสิ่งที่ผู้ป่วยกังวลมากประการหนึ่งคือ การปวด ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดขณะผ่าตัด อาการปวดทันทีหลังผ่าตัด ปวดที่บ้านหลังกลับจากโรงพยาบาล หรือผ่าตัดแล้วไม่หายปวดดังเดิม2 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การควบคุมความเจ็บปวดเป็นสิ่งสำคัญมากประการหนึ่งในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในปัจจุบันการระงับปวดจะใช้การผสมผสานหลายๆ เทคนิคและให้ความสำคัญทั้งก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ที่เรียกว่า “multiphasic multimodality approach” เพื่อให้ผู้ป่วยเจ็บปวดจากการผ่าตัดน้อยที่สุด การให้ยาหลายๆชนิด (multimodal analgesia) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งกลไกการปวดในหลายๆ วิธีพร้อมกัน ทำให้ลดการเจ็บปวด ลดเวลาการนอนโรงพยาบาล เพิ่มการฟื้นตัวหลังผ่าตัด ลดการเกิดอาการปวดเรื้อรังหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมได้…