หมอนัฐ3

.

.

.

รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกเทียม
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์ THAIKNEE.COM มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป  ในเรื่องของความรู้เรื่องโรคข้อเข่าและสะโพก  โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน  และยังเป็นเว็บคอมมูนิตี้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าด้วยเช่นกัน  หากคุณต้องการหาความรู้เรื่องโรคข้อเข่า ข้อสะโพก หรือกำลังหาคำตอบให้คนใกล้ชิดที่ประสบปัญหาดังกล่าวอยุ่ THAIKNEE.COM มีทุกคำตอบที่คุณสงสัย …

เว็บไซต์ THAIKNEE.COM มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป  ในเรื่องของความรู้เรื่องโรคข้อเข่าและสะโพก  โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน  และยังเป็นเว็บคอมมูนิตี้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าด้วยเช่นกัน  หากคุณต้องการหาความรู้เรื่องโรคข้อเข่า ข้อสะโพก หรือกำลังหาคำตอบให้คนใกล้ชิดที่ประสบปัญหาดังกล่าวอยุ่ THAIKNEE.COM มีทุกคำตอบที่คุณสงสัย …

ThaiKnee :
แหล่งข้อมูลเรื่องโรคข้อเข่า

เว็บไซต์ THAIKNEE.COM มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป  ในเรื่องของความรู้เรื่องโรคข้อเข่าและสะโพก  โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน  และยังเป็นเว็บคอมมูนิตี้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าด้วยเช่นกัน  หากคุณต้องการหาความรู้เรื่องโรคข้อเข่า ข้อสะโพก หรือกำลังหาคำตอบให้คนใกล้ชิดที่ประสบปัญหาดังกล่าวอยุ่ THAIKNEE.COM มีทุกคำตอบที่คุณสงสัย …

ออกตรวจ

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ออกตรวจแผนกผู้ป่วยนอกกระดูกและข้อ
โทร.02-9269313
รพ.พญาไท2 (สนามเป้า)
ออกตรวจสถาบันกระดูกและข้อ
โทร.02-61724449 ต่อ 4483
รพ.กรุงเทพฯ
ออกตรวจศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก
โทร.02-3103000

สอบถามเพิ่มเติม:

093-135-9979

ปรึกษาฟรี

Name *

E-mail *

Telephone

Message

Send message clear