ห้องพัก

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

room_dham

 

โรงพยาบาลพญาไท2 (สนามเป้า)

room_pyt

 

โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

room_bkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clearPost Comment